Внутрішні комунікації

Сприятливі і довірчі відносини керівництва компанії з персоналом на всіх рівнях управління - це один з факторів успішного розвитку компанії. Стабільний мікроклімат будь-якої структури має дуже велике значення, адже саме співробітники компанії першими дізнаються про всі новини, як позитивні, так і негативні, і діляться ними зі своїми знайомими, колегами та клієнтами. У цьому випадку недостатня інформованість співробітників може призвести до спотворення фактів про компанію, що негативно вплине на її імідж.

Для попередження розповсюдження невірної інформації необхідно сформувати єдиний інформаційний простір, а також налагодити отримання «зворотного зв'язку» від персоналу компанії. Це досягається різними інструментами: як інформаційними (сайт, листівки, стенди), так і організаційними (збори, наради, виступи керівництва). Ми розуміємо стратегічну функцію внутрішніх комунікацій і готові запропонувати ефективне вирішення для кожної конкретної проблеми.